Autorizované obchodní zastoupení SWN Moravia

Přeskočit na hlavní navigaciNÁVOD K ÚdržbĚ A OŠETŘOVÁNÍ schodišť A ZÁBRADLÍ

Všeobecné pokyny:

Prostřednictvím povrchové úpravy schodišť v naší produkci, má již dřevo ochranu a je dalekosáhle chráněno proti pronikání vody a nečistoty. Schody i přes povrchovou úpravu podléhají dle nároků přirozenému opotřebení, je zapotřebí pravidelné čištění, popř. další péče. Neopomeňte ale také: dřevo je přírodní materiál, který kolísáním teploty a vlhkosti podléhá určité změně. Probíhá podmíněné vzájemné působení materiálu a klimatu.

Schodiště, jako výrobek Vámi zakoupený, je určen do vlhkostně a teplotně stabilizovaného prostředí, tj. teplota od cca 19 - 21°C a vlhkost 45 - 50 %. Dbejte toho, aby schodiště nebylo dlouhodobě vystaveno prostředí než je výše uvedeno. Na dlouhodobé změny prostředí dřevo citlivě reaguje. Při nízké vlhkosti, např. při topení v zimě, materiál sesychá (objevují se trhliny a spáry mezi lamelami dřeva, štěrbiny ve spojích) při vysoké vlhkosti dochází k bobtnání – zvlnění plochy. Přestože po dlouhodobém vlivu nevhodného prostředí opět nastolíte optimální podmínky, deformace přírodního materiálu pak již nikdy zcela nezmizí a jsou trvalé. Nehodnoťte to negativně, ale jako příklad přirozenosti dřevěného materiálu schodiště. V topné sezóně doporučujeme přiměřeně přivlhčovat vzduch v bytě.

Zamezte vnášení nečistot na schodiště a nevstupujte na něj ve venkovní obuvi. Pokud jsou stupně zakryty proti poškození (sololit, vlnitý papír apod.), dbejte, aby se nečistoty nemohly žádným způsobem dostat pod toto zakrytí. Tuto ochranu zakrytím použijte pouze na nezbytně nutnou dobu. Dbejte, aby byl nášlap zakryt po celé ploše a nikoliv pouze jeho část.

Kdy čistit:

Čištění je vhodné provést vždy, když zpozorujeme znečištění schodiště. Nečistoty a prach působí jako jemné brusivo. Hrubší nečistoty odstraňujte okamžitě, smetákem či vysavačem, prach pouze setřete. Použijte suchou prachovku či hadr. V případě odolnější špíny hadr mírně navlhčete, nejlépe roztokem čistícího prostředku. Vždy se vyvarujte přílišného zvlhčení povrchu – mohlo by dojít k nabobtnání vrchní vrstvy dřeva a poškození nátěru.

 1) Lakovaná schodiště

Čištění:

Příprava roztoku: Čistící prostředek Bona Parkett Cleaner naředit v poměru dle návodu (50 ml na 10 l vody; při větším znečištění 100 ml na 10 l vody). Pro odstranění nečistot v žádném případě nepoužívat ocelové drátěnky apod., došlo by k poškrábání lakovaného povrchu!

Ošetření:

Ošetření proveďte tehdy, jsou-li schody zjevně opotřebené. Použijte přípravek Bona Parkett Polisch. V bytech a RD cca 2 - 4x ročně, na exponovaných místech dle okolností alespoň každé 2 měsíce. Před každým ošetřením proveďte řádné čištění!

Postup:

Odstranit špínu a znečištění čistícím prostředkem. Schody vytřít Bona Parkett Cleaner naředěným vodou, nechat dobře uschnout. Houbou nanést zlehka Bona Parkett Polisch. Nechat minimálně 30 min. schnout a bude-li třeba, postup zopakovat. Přeleštění není zapotřebí. Nakonec dobře vyvětrat.


2) Schodiště olejovaná transparentními oleji

Čištění:

Příprava roztoku: Čistící prostředek Osmo Wisch Fix naředit v poměru dle návodu (uzávěr na 1 l vody).

Ošetření:

Ošetření proveďte tehdy, jsou-li schody zjevně opotřebené. Např. jsou-li patrné škrábance či rýhy, nebo povrch vykazuje lokální změnu lesku. Ošetření proveďte přípravkem Osmo Wachspflege. V bytech a RD cca 2 - 4x ročně, na exponovaných místech dle okolností alespoň každé 2 měsíce. Před každým ošetřením proveďte řádné čištění!

Postup:

Odstranit špínu a znečištění čistícím prostředkem Osmo Wisch Fix naředěným dle návodu. Eventuelní zjištěná drobná poškození, jako jsou škrábance a rýhy, vybrousit velmi jemným brusným papírem zrnitosti 180÷220 a poté pomocí houby převoskovat přípravkem Osmo Wachspflege. Na povrchu však nenechávat žádný přebytek – vždy důkladně rozetřít! Nakonec cca 12 hodin schody nezatěžovat a nechat důkladně zaschnout.


3) Schodiště olejovaná probarvenými oleji

Čištění:

Příprava čistícího roztoku: Do 4 l teplé vody přidáme 1 dcl WOCA Holzbodenseife a promícháme.

Ošetření:

Ošetření provádíme přípravkem WOCA Öl-Refrescher tehdy, pokud již povrch schodiště vykazuje známky opotřebení. V bytech a RD je to cca 2 - 4x ročně, na exponovaných místech dle okolností alespoň každé 2 měsíce.

Postup:

Špínu a znečištění odstraníme čistícím roztokem přípravku WOCA Intensivreiniger. Do 4 l vody přidáme 1 dcl přípravku a důkladně vyčistíme. Následně přidáme 1 dcl přípravku Öl Refresher na 4 l vody, naneseme a rozetřeme. Poté schodiště cca 2 hodiny nepoužíváme.

Eventuelní zjištěná drobná poškození, jako jsou škrábance a rýhy, vybrousíme velmi jemným brusným papírem zrnitosti 180÷220 a poté ošetříme přípravkem WOCA Pflegeöl, který nanášíme houbičkou. Alternativně lze použít i WOCA Colour Öl. Na povrchu však nenechávat žádný přebytek – vždy důkladně rozetřít!

Nakonec cca 12 hodin schody nezatěžovat a nechat důkladně zaschnout.
 

4) Nerezové prvky schodišť a zábradlí

Čištění i ošetření nerezových dílů provádějte dle potřeby, vždy však použijte přípravek ES-CARE dodávaný se schodištěm. Tento prostředek čistí i ošetřuje povrch nerezi zároveň. Nepoužívejte žádné jiné prostředky. Při případném větším poškození kartáčovaného povrchu se obraťte přímo na naši firmu SWN Moravia, nepokoušejte se o opravu svépomocí, výsledek by byl horší než před opravou.

Postup:

 ES-CARE aplikovat na měkký hadřík a jednoduše rovnoměrně rozetřít.


5) Lakované kovové díly schodišť a zábradlí

Povrchová úprava kovových dílů je provedena speciálním polyuretanovým lakem v daném odstínu. Odolný lak poskytuje dokonalou ochranu. K jeho čištění použijte běžný mycí prostředek. Tento prostředek však nesmí obsahovat pevné abrazívní částice, organická rozpouštědla či jiné agresivní chemické látky jako např. čpavek nebo chlór. 

Preventivní opatření:

Čistící prostředky držet z dosahu dětí. Čistící prostředky mohou být zdraví škodlivé. Vždy dbát pokynů v návodu příslušného produktu.

Pokyny a informace jsou uvedeny dle nejlepšího vědomí a svědomí, avšak bez záruky. Výrobce neručí za neodbornou údržbu a neodborné zásahy ze strany uživatele! 


Přeskočit na obsah


  • Produkty
  • O firmě
  • Fotogalerie
  • 3D galerie
  • Poptávka
  • Kontakty
  • Vystavujeme

  • http://www.iamri.ch canada goose outlet canada goose outlet http://www.ademarconcarisma.es parajumpers outlet http://www.aupradet.fr canada goose outlet